แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า 2561 เขียนโดย admin 565
สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร เดือน กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 520
สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 558
สำรวจคนทำงาน (ในองค์กร) 2561 เขียนโดย admin 514
สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในครัวเรือน กุมภาพันธ์ 61 เขียนโดย admin 472
ประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย admin 527
ข่าวกิจกรรม เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 916
สรุปข่าวกิจกรรม ประจำเดือน มกราคม 2561 เขียนโดย admin 442
ข่าวกิจกรรม ประจำเดือน ธันวาคม 2560 เขียนโดย admin 934
สรุปข่าวกิจกรรม ประจำเดือน ธันวาคม 2560 เขียนโดย admin 445

สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น1ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

tel icon โทร. 037-454060 fax icon โทรสาร 037-454061 mail icon e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.