แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดปราจีนบุรี ไตรมาส 4 พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 26
รายงานการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดปราจีนบุรี ไตรมาส 3 พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 22
รายงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 52
Infographic รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 104
ค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2563 เขียนโดย admin 38
แบบฟอร์มขอข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานสถิติจังหวัด เขียนโดย admin 1819
Infographic รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 56
Infographic รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 785
เน็ตประชารัฐ 2561 เขียนโดย admin 697
สถานการณ์จังหวัดปราจีนบุรี เขียนโดย admin 917

สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น1ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

tel icon โทร. 037-454060 fax icon โทรสาร 037-454061 mail icon e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.