ข่าวมาใหม่

covid unicef

 • ประชาสัมพันธ์โครงการ ประจำเดือน เมษายน 2564

  ประชาสัมพันธ์โครงการ ประจำเดือน เมษายน 2564

 • รายงานการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดปราจีนบุรี ไตรมาส 4 พ.ศ. 2563

  รายงานการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดปราจีนบ

 • รายงานการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดปราจีนบุรี ไตรมาส 3 พ.ศ. 2563

  รายงานการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดปราจีนบ

 • รายงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2563

  รายงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2563

 • รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ราชการ

  รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำ

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ราชการ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ

 • วันมาฆบูชา

  วันมาฆบูชา

 • ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

  ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงาน

 • คำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

  คำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "คนไทยไม่ทนต่อ

 • ประชาสัมพันธ์ คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ

  ประชาสัมพันธ์ คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยขอ

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น1ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230

tel icon โทร. 037-454060 fax icon โทรสาร 037-454061 mail icon e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.